Distribució setmanal pels alumnes de 1r a 3r d’ESO

 

CURS DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
1r ESO Àmbit C/T: Experimentals i Tecnologia Àmbit Matemàtic

Àmbit Educació Física

Àmbit Artístic: ViP

Àmbit Ciències Socials

Valors/Religió

Àmbit Lingüístic: Anglès

Àmbit Lingüístic: 

Català/ Castellà

Àmbit Artìstic: Música

2n ESO Àmbit C/T: Experimentals i Tecnologia Àmbit Matemàtic

Àmbit Educació Física

Àmbit Artístic: Música

Àmbit Ciències Socials

Valors/Religió

Àmbit Lingüístic: Anglès

Àmbit Lingüístic:

Català / Castellà

Tutoria

3r ESO Àmbit C/T: Experimentals i Tecnologia Àmbit Matemàtic

Àmbit Educació Física

Àmbit Artístic: ViP

Àmbit Ciències Socials

Valors/Religió

Àmbit Lingüístic: Anglès

Tutoria

Àmbit Lingüístic:

Català / Castellà

Tutoria