Tasques de la 3ª i 4ª setmana

Heu de clicar sobre les paraules escrites amb color vermell i subratllat

  • 3ª setmana del 30 de març al 3 d’abril i
  • 4ª setmana del 14 al 17 d’abril en el cas que les autoritats competents decideixen mantenir el tancament

TASQUES A REALITZAR PER DEPARTAMENTS

i CICLES FORMATIUS

Ciències Experimentals
Biologia i geologia
Física i química
Ciències de la Terra
Ciències PIM 3r
Opt. Medi ambient
Llengües

Català
Castellà
Aranès
Llatí
Grec
Literatura catalana
Literatura castellana
Aula Acollida – Aula Oberta – PIM
Llengües estrangeres
Anglès
Francès
2ª Llengua estrangera francès
Alumnes Nora Rivas
Literatura Francesa
Matemàtiques

 

Matemàtiques altres problemes funcions 1 Batx
Problemes mates cs Btx resolts 
Problemes mates científic Btx resolts
Economia
Economia d’Empresa 
Aula Acollida – Aula Oberta – PIM
Motricitat i expressió Recursos webs
Educació Física
Música
Llibre digital de Música
Opt. Música
Opt. Educació física
Orientació Estratègies d’aprenentatge
Socials
Ciències socials
Cultura i valors ètics
Història
Història de l’Art
Història de França
Ciències per el món contemporani
Geografia
Religió catòlica
Emprenedoria
Filosofia
Història de la filosofia
Opt. Plànols  i mapes
Opt. Cultura clàssica
Opt. La volta al món en 35 días
Tecnologia
Tecnologia
Tecnologia de la informació i la comunicació
Tecnologia Industrial – via email alumnat
Visual i plàstica
Dibuix Tècnic – Via email amb l’alumnat
Opt. Robòtica
CF. Gestió administrativa
Gestió Administrativa
CFGM I CFGS Esports
Cafem i Animació Socioesportiva