FP DUAL

FP Dual CFGM Gestió Administrativa.

La formació professional dual:

“Apréner trabalhant, trabalhar en tot apréner”

La Formació Professional (FP) dual és la modalitat de formació professional en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat a l’empresa.

L’empresa acull l’alumnat mitjançant una estada formativa on l’aprenent és contractat o bé becat per l’empresa. També es pot considerar una fase prèvia d’integració denominada formació en centres de treball (FCT) per fer una primera immersió a l’empresa i adquirir un coneixement mutu.

La col·laboració entre els centres educatius i les empreses, entitats o associacions per desenvolupar conjuntament la formació dual s’articula mitjançant un conveni de col·laboració, marc del projecte en dual, i els corresponents acords formatius individuals per a cada estada (aprenent) de formació en dual.

Beneficis de l’FP Dual:

 1. Beneficis de l’FP Dual per a l’ empresa:
 • Millora de la qualificació professional del personal.
 • Increment de la competitivitat de l’empresa.
 • Contribució a la política de responsabilitat social corporativa.
 • Personal format en la cultura i processos de l’empresa.
 • Identificació i captació de talent.
 • Creació d’un planter d’aprenents.

 

 1. Beneficis de L’FP Dual per als aprenents.
 • Afavorir la incorporació al món laboral com a personal qualificat.
 • Accedir a tecnologia, recursos i instal·lacions empresa.
 • Estudiar i treballar alhora.
 • Empoderament de les competències professionals en un entorn laboral.
 • Reconeixement de l’activitat desenvolupada a l’empresa.
 • Millorar el currículum professional i empleabilitat.

 

 1. Beneficis  de L’FP Dual pel centre educatiu.
 • Incrementar i millorar les relacions amb les empreses.
 • Accedir a tecnologia, recursos i instal•lacions empresa.
 • Intercanviar i transferir coneixement amb les empreses.
 • Esdevenir centre de referencia pel sector empresarial.
 • Millorar el procés d’aprenentatge dels estudiants.
 • Millorar la satisfacció de l’alumnat.

Si desitgeu més informació referent a la FP Dual, contacteu amb l’Institut:

https://agora.xtec.cat/iesaran/

Pàgina oficial de l’FP Dual del Departament D’Educació.

https://projectes.xtec.cat/fpdual/

Share