Tecnologies Digitals

El Programa Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge consisteix en la promoció de l’equitat i la qualitat del sistema educatiu reflectida en la millora de les capacitats i competències de l’alumnat participant per mitjà diferents àmbits de participació: la transformació digital del centre, les tecnologies mòbils, la comunicació digital i la col·laboració amb entitats externes.

Els destinataris del Programa són els centres que imparteixen educació infantil, educació primàriaESObatxilleratFP i ensenyaments de règim especial.

Una de les prioritats de la nostra escola és l’aplicació de les noves tecnologies per a la millora dels processos d’aprenentatge dels alumnes i per la millora de la gestió de l’ensenyament en el sentit més ampli i per tant perseguim que els nostres alumnes aconsegueixin:

  •   Competència Digital: combinació de coneixements, habilitats i capacitats, en conjunció amb valors i actituds, per assolir objectius amb eficàcia i eficiència en contextos digitals i amb diferents instruments digitals
  •   Inclusió Digital: és el terme utilitzat dins la UE per anomenar les polítiques relacionades amb la consecució d’una societat de la informació inclusiva
  •   Maduresa tecnològica: fa referència al grau d’implantació de les tecnologies en els processos d’aprenentatge.

És precisament per aquest motiu, que s’ha realitzat aquest projecte de transformació digital, amb la finalitat d’acompanyar a mestres i a l’alumnat en el camí cap a la millora de la competència digital. 

El procés de transformació digital representa per l’Escola Santa Anna un repte apassionant. És per això que el nostre centre va ésser seleccionat per a formar part d’una transformació digital a nivell global. Aquesta transformació es divideix en tres parts ben diferenciades:

  1.   Dotació de material informàtic per a dur a terme la transformació global dins del centre i dotació de recursos necessaris per a l’ús eficient d’aquestes eines. (Panells LED interactius, Chromebooks, dispositius mòbils, robòtica…)
  2.   Formació dels docents per a adquirir una completa Competència Digital Docent amb la creació d’un Equip Impulsor de les TAC (Eines i recursos digitals com Canva, Genially, Kahoot, Quizziz, Quizlet, Lego WeDo 2.9, Eines de Google i extensions, Google Classroom…)
  3. Implementació d’un projecte a les aules de manera que quedi reflectida la tasca docent i la competència digital assolida.