Scratch Challenge

mSchools Scratch Challenge és una proposta didàctica modular centrada en el desenvolupament del pensament computacional a l’aula mitjançant l’aprenentatge del llenguatge de programació lliure Scratch. Permet desenvolupar l’ensenyament creant històries interactives, simulacions, jocs i animacions, així com a compartir les creacions online.

La iniciativa, dirigida a alumnes de Cicle Mitjà i Superior de Primària (3r, 4t, 5è i 6è) i Primer Cicle d’ESO (1r i 2n), té l’objectiu de promoure les competències digitals i desenvolupar el pensament creatiu i el treball col·laboratiu entre els més joves.

La proposta s’estructura en sis mòduls, que evolucionen seqüencialment en complexitat, formats cadascun per 12 sessions d’una hora. Cada mòdul planteja un repte que els alumnes hauran de resoldre de forma progressiva i treballant en grup.

El curs proporciona als docents els materials i els recursos necessaris per implementar a l’aula aquest entorn de programació seguint els mòduls desenvolupats.

Per a més informació visiteu la pàgina oficial: http://mschools.mobileworldcapital.com/ca/iniciatives/scratch-challenge/

MINI REPTES INICIALS: https://projectes.xtec.cat/programacioirobotica/minireptes-scratch/

COMENCEM EL CURS: https://projectes.xtec.cat/programacioirobotica/curs-scratch-primaria/