Carta de compromís

La implicació de les famílies en el procés educatiu dels fills és un element imprescindible per assolir l’èxit educatiu i contribuir a la millor integració escolar i social de l’alumnat. En aquest sentit, la carta de compromís educatiu ha de ser una eina que faciliti la cooperació entre les accions educatives de les famílies i l’acció educativa del centre educatiu.

Aquests són els compromisos de la nostra escola: