Eduhack

mSchools EduHack, organitzat per Mobile World Capital Barcelona, és un procés de cocreació a gran escala que connecta, inspira i capacita els docents per identificar i dissenyar experiències innovadores per a l’aula, el centre i la comunitat escolar amb l’ús de la tecnologia digital.

Basant-se en la metodologia del Design Thinking, EduHack promou l’aprenentatge basat en projectes i en els reptes del món real, ajudant els docents a preparar els seus alumnes per desenvolupar-se en un present i futur que requereix competències digitals i habilitats creatives, de resolució de problemes i de comunicació i esperit crític.

La iniciativa se centra també en teixir relacions de col·laboració amb empreses, universitats, centres de recerca i institucions públiques per dissenyar i treballar conjuntament per accelerar la transformació digital del sector educatiu.

EduHack es crea com a resposta a un món digital global i hiperconnectat on la ràpida i constant evolució de les tecnologies ha impulsat la necessitat de transformació de tots els àmbits de la societat. L’educació no n’és una excepció.

Les necessitats dels alumnes d’avui estan canviant tan ràpidament com les tecnologies que els envolten. Incorporar aquest canvi, però, pot resultar complex. És ara que la comunitat educativa té la gran oportunitat i responsabilitat d’utilitzar el seu coneixement sobre alumnes i centres educatius per crear solucions als reptes a què s’enfronten cada dia.

A la nostra escola pilotarem el projecte: Els estereotips del nostre entorn, relacionat amb l’àrea d’Educació en Valors i les eines TIC i la informàtica.

La nostra proposta consisteix en conscienciar a la comunitat educativa dels problemes que es generen pel fet de mantenir els estereotips del nostre entorn i a partir d’aquesta presa de consciència, canviar actituds, comportaments, relacions…per aconseguir una societat més justa i més humana.

Va adreçada en un primer terme a alumnes de 5è i 6è (Cicle Superior) i 1r i 2n de ESO,  com a programa pilot, per després adaptar-ho i aplicar-ho a totes les etapes en funció de les realitats i necessitats de cada nivell.

Les activitats del projecte es realitzaran a partir de l’última setmana de febrer d’aquest curs 2018-19.

Per a més informació podeu visitar la pàgina oficial: https://projectes.xtec.cat/eduhack/