Visita a l’empresa HP

El passat dimarts dia 14 de Gener, els alumnes de 2n del cicle de Preimpressió Digital, tant el grup de tarda com el de matí, van realitzar una sortida a les instal·lacions que l’empresa HP (Hewlett Packard) té a Sant Cugat del Vallès, on hi concentra els centres de I+D de l’empresa.

Allà van poder veure diferents sistemes d’impressió digitals (ecosolvents, làtex o el sistema HP Índigo, anomenada la impremta “d’òfset digital”). Així mateix, van mostrar-los el seu sistema d’impressió 3D, un sistema propi que funciona a partir de pols i no de filament, així com avançar-los que la recerca en aquest camp està anant cap a la impressió 3D amb metalls.

Va ser una sortida molt profitosa per a l’alumnat, que va poder veure in situ la situació actual dels diferents sistemes d’impressió digital existents, així com veure i intuir quines poden ser les tendències futures.