De visita a l’empresa SBD Gràfic i Impremta Graferna

Els alumnes del torn del tarda del Cicle de Grau Mitjà de Preimpressió Digital de l’Agustí Serra han visitat l’empresa de Sabadell SBD Gràfic, on han pogut veure el flux de treball d’obtenció d’una planxa d’òfset amb tecnologia CTP (Computer to Plate) d’Agfa. A més, també han pogut visitar la impremta Graferna, on han vist en funcionament una màquina d’impressió ófset Heidelberg Speedmaster de dos cossos i diversa maquinària de post impressió.

Agraïm enormement als responsables d’ambdues empreses la seva amabilitat i col·laboració amb el nostre centre.