LECTURA EN COMÚ DE “MARINA”

Un dia a la setmana, normalment a última hora del dia si es possible, llegim el llibre de lectura obligatori en veu alta. Practiquem  una correcta dicció,  la entonació i el ritme adequats, el to de veu apropiat… D’aquesta forma ens anem assabentant de la… Llegeix més»

Tutoria de 2n ESO

Les tutores de 2n ESO estan a  disposició de les famílies tots els dijous de 13:00h a 14:00 h. Per a qualsevol consulta poden entrar a la pàgina web del Centre
 
.