Organigrama

 

DIRECCIÓ
DIRECTORA ALEXANDRA ESTOPÀ
CAP D’ESTUDIS TERE PANISELLO
SECRETÀRIA MARTA LLABERIA
COORDINADORA PEDAGÒGICA NÚRIA MARTÍNEZ

 

CAPS DEPARTAMENT
CAP DEP LLENGÜES ROSA POU
CAP DEP LLENGÜES ESTRANGERES CARME ARESTÉ
CAP DEP CIÈNCIES EXPERIMENTALS VICENS ROCA
CAP DEP CIÈNCIES SOCIALS JAUME BORRÀS
CAP DEP D’EDUCACIÓ FÍSICA NÚRIA MARTÍNEZ
CAP DEP TECNOLOGIA REMEI ADSERIAS
CAP DEP ARTÍSTIC ALEXANDRA ESTOPÀ
CAP DEP MATEMÀTIQUES ANTONIO PRIETO
CAP DEPARTAMENT ORIENTACIÓ REBECA RODRÍGUEZ
CAP DEPARTAMENT CICLES FORMATIUS RAQUEL VARGAS

 

COORDINACIONS
COORD. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS SERGI PITARCH
COORD.  INFORMÀTICA JAVIER MARTÍNEZ
COORD. D’ACTIVITATS I SERVEIS ANDREU ANGUERA
COORD. ESO I TUTORIES JUDIT PEDRÒS
COORD.BATXILLERAT JAUME BORRÀS
COORD. BIBLIOTECA NÚRIA MEDRANO
COORD. ESCOLA VERDA VICENÇ ROCA
COORDINADORA LIC TERE PANISELLO

 

TUTORIES
TUTORA 1r A JOSE LLINARES
TUTORA 1r B IMMMA CERA
TUTORA 1r C LOURDES PUJOL
TUTORA 2n A SANDRA AGUILÓ
TUTORA 2n B NÚRIA MEDRANO
TUTOR 3r A RAMÓN CUADRAT
TUTORA 3r B MARIA EUGÈNIA PEREA
TUTOR 4T A MONTSE PEDRET
TUTOR 4t B ADRIANA BARRÓN
TUTOR  PDC XAVI LÓPEZ
TUTORA 1r A BAT MIQUEL PIÑOL
TUTORA 2n BAT ALEJANDRA ALCAIDE
TUTORS CICLE FORMATIU JAVIER MARTÍNEZ 1SMX

DAVID PÀMIES 2SMX