#Aquiproubulling

El nostre centre incardinat dins del nostre Pla de Convivència està desenvolupant el primer any d’aquest projecte que pretén facilitar la bona convivència al centre i que tothom pugui desenvolupar-se i relacionar-se amb total llibertat i respecte.
Un cop detectades les nostres necessitats hem creat diferents àmbits de treball
– Un equip de coordinació del projecte que vetlla per la seva correcta aplicació des de tots els àmbits de la comunitat.
– Una formació al professorat i l’alumnat per detectar possibles situacions conflictives.
– Concretament s’ha ofert a l’alumnat una optativa amb la intenció de formar a alumnes que estiguin especialment sensibilitzats per ajudar els companys. Són el que anomenem “GUAITES”.
– També en l’àmbit de la Tutoria estem duent a terme un programa d’activitats formatives per fer conèixer i treballar el problema en els diferents nivells educatius.
– Es promouen accions educatives (teatre, xerrades, etc) que afavoreixen la conscienciació sobre aquesta xacra
– Es fan intervencions preventives sempre que tinguem algun senyal d’alarma.
– S’han disposat diferents Canals de comunicación totalment confidencials que ens permeten tenir informació actual i real sobre alguna situación que potser no haguéssim detectat.
– Es manté un treball en xarxa amb diferents entitats i institucions (Ajuntament, Cossos de seguretat, Serveis socials, altres instàncies educatives) que permeten ampliar el radi d’abast de les actuacions.