Història

1. Creació del Centre

La implantació de la LOGSE l’any 1996 va suposar la creació de nous centres de secundària obligatòria arreu de Catalunya. És per aquest motiu que a Mont-roig del Camp es van instal·lar uns mòduls prefabricats a l’antic camp de futbol, actualment parc Maria Martori, que durant uns anys van acollir l’alumnat de secundària obligatòria de Mont-roig del Camp, Miami Platja, Pratdip, Colldejou i Vilanova d’Escornalbou. La secció d’ensenyament secundari inicià, d’aquesta manera, la seva activitat el curs 1996/1997 amb el nom SES Mont-roig.

 

 

2. El nom del Centre

La comunitat educativa pensava que el nom d’un centre d’ensenyament hauria d’estar relacionat amb el món cultural i/o científic de la població al qual pertany, atès que SES Mont-roig havia estat assignat de forma genèrica pel Departament d’Ensenyament mentre no se’n trobés un de més adient. És per aquesta raó que es va iniciar una cerca d’un personatge rellevant de Mont-roig del Camp i, posteriorment, es va proposar al Departament d’Ensenyament el nom d’Antoni Ballester que havia estat, prèviament, escollit de forma democràtica entre tota la comunitat educativa.

Durant la festa de graduació del curs 1999/2000 es va fer públic a tota la població el nom oficial: SES Antoni Ballester.

3. De secció a institut

L’àrea d’influècia, la filosofia del Centre i les condicions econòmico-socials del moment van afavorir el creixement d’un alumnat que volia acabar tots els seus estudis sense haver de traslladar-se a una altra població. Aquestes raons es traslladaren al Departament d’Ensenyament i amb el DECRET 443/2004, de 30 de novembre , es creà l’institut de secundària amb els efectes acadèmics d’ ensenyament des de l’inici del curs escolar 2004/2005. El canvi de nom suposava, entre altres aspectes, que el Centre podia ofertar batxillerat a l’alumnat que volgués continuar els seus estudis.

4. El nou edifici

El 18 de gener de 2005 l’alumnat, professorat i personal de l’institut Antoni Ballester de Mont-roig van iniciar les activitats al nou Centre, un espai de més de dos mil metres quadrats, amb tot allò que durant temps no s’havia tingut a l’abast: tres laboratoris, un gimnàs, dues aules d’informàtica, una biblioteca… a banda d’aules dignes i espais per estudiar-hi. Havien estat més de vuit anys treballant en unes aules prefabricades i esperant un edifici que per fi s’estrenava.

5. La inauguració oficial de l’institut Antoni Ballester

El dia 7 d’octubre de 2005 el Sr. alcalde de Mont-roig del Camp i la consellera d’Educació, acompanyats per les autoritats relacionades amb el municipi i en el món d’Educació inauguraren el nou edifici. Un dels atractius de  l’esmentat acte va ser poder comptar amb la figura del científic que dóna nom a l’institut: el sr. Antoni Ballester que, a més, signà en el llibre d’honor del Centre.