Espai de treball dels matemàtics i matemàtiques de l’institut. El departament de matemàtiques, treballa per desenvolupar les competències de l’àmbit matemàtic dels nostres alumnes. Incloem a les nostres classes, l’ús de tecnologies diverses i el treball col.laboratiu. Treballem la resolució de problemes, el raonament i prova, les connexions amb situacions properes a l’alumnat…