L’aula d’acollida és un mètode educatiu per a donar resposta a les exigències de l’alumnat nouvingut. Aquesta eina facilita l’atenció personalitzada i adequada per a aquest tipus d’alumnat, per tal que es pugui adaptar el més aviat possible a l’aula ordinària dins del marc de l’escola inclusiva,  a més a més d’integrar-se  millor tant dins el centre com fora, proporcionant-li  eines i recursos suficients  a l’hora  de viure i conviure en la  societat de la qual, tot i ser nouvinguts, ja formen part.