RESOLUCIÓ DE LES BEQUES DE MATERIAL I LLIBRES DE TEXT per al curs 2021-2022

S’ha publicat la resolució de les BEQUES de l’ajuntament de Sabadell, de material i llibres de text per al curs 2021-22. Consulti la seva sol·licitud amb l’ enllaç al llistat aquí.

La resolució està publicada a la Seu Electrònica de l’Ajuntament en aquest enllaç. Es podrà consultar pel DNI de la persona sol·licitant i el número de tràmit de l’alumne/a. Les famílies que no estiguin d’acord amb la resolució poden presentar recurs de reposició, omplint una instància general a qualsevol dels registres del Servei d’Atenció Ciutadana, en el termini d’un mes comptat des de la publicació de la resolució. La data límit és el 31 d’octubre de 2021.