Cicles Formatius

Des del curs 2005/2006 el nostre centre imparteix cicles formatius de la família professional “Informàtica i comunicacions”. Actualment som l’únic centre públic de la ciutat que ofereix aquests estudis.

Tenim més de 340 alumnes distribuïts en 16 grups i dos torns horaris: matí (de 8:00 a 14:30) i tarda (de 15:00 a 21:30), i comptem amb una plantilla de 23 professors/es de l’especialitat.

Al següent vídeo podràs veure les instal·lacions del nostre centre:

Informació sobre el Curs 2021-2022:

PRESENTACIÓ DE LES JORNADES DE PORTES OBERTES DEL GRAU MITJÀ

PRESENTACIÓ DE LES JORNADES DE PORTES OBERTES DELS GRAUS SUPERIORS

 Oferim les titulacions següents:

Grau mitjà: “Sistemes microinformàtics i xarxes”.
 • 5 grups de 1r curs dels quals 4 en horari de matí i 1 en horari de tarda.
 • 4 grups de 2n curs en horari de tarda i pràctiques a les empreses al matí.
Grau superior: “Administració de sistemes informàtics i xarxes”.
 • 1’5 grups de 1r curs en horari de matí.
 • 1 grup de 2n curs en horari de matí i pràctiques a les empreses a la tarda.
Grau superior: “Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma”.
 • 1’5 grups de 1r curs en horari de matí.
 • 1 grup de 2n curs en horari de tarda i pràctiques a les empreses al matí.
Grau superior: “Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma – Perfil professional Videojocs i oci digital” (nova implantació curs 18/19).
 • 1 grup de 1r curs en horari de tarda.
 • 1 grup de 2n curs en horari de tarda i pràctiques a les empreses al matí.

*****************

El grau superior: “Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma”, perfil professional Videojocs i oci digital.

Es tracta d’un perfil professional i d’especialització del CFGS de “Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma”. El currículum es basa en el contingut de DAM adaptat més 3 mòduls específics orientats al disseny i creació de videojocs.

Mòdul 15: Game design

Mòdul 16: Disseny 2D i 3D

Mòdul 17: Programació de videojocs 2D i 3D

Aquest perfil professional pertany a la família d’informàtica i comunicacions i, per tant, la majora de continguts són pròpiament informàtics. De les 1683 hores de docència del cicle, 1365 hores són d’informàtica (DAM) i  318 hores estan destinades a l’aplicació a videojocs.

 Informacions diverses:

 • Tota la docència s’implementa sobre la plataforma “Moodle” (campus virtual d’aprenentatge) del centre. En aquesta plataforma els alumnes disposen dels materials, apunts, bibliografia, pràctiques … i fan la entrega de les seves feines. Les aules virtuals són accessibles tant des del centre com des de fora.
 • Durant el segon curs tots els nostres alumnes realitzen pràctiques en les empreses que el mateix centre els proporciona. Un cop acabats els seus estudis al centre continuem fent arribar als nostres ex-alumnes les ofertes de feina que ens fan arribar les empreses del sector.

 • A partir del curs 2014/2015 participem en el programa “Erasmus+” de la CEE. Aquest programa possibilita la realització de pràctiques en empreses d’altres països.

 • Com a complement a la docència els nostres alumnes tenen la possibilitat d’obtenir les certificacions de la multinacional CISCO en l’àmbit de l’administració de xarxes i en Linux.

 • El centre presenta equips d’alumnes als concursos “Promama-me” i Catskills d’àmbit autonòmic i nacional.

 • Tenim un projecte de col·laboració amb ESDi en el qual, grups formats per alumnes de la escola i els nostres alumnes de Desenvolupament d’Aplicacions, dissenyen i implementen llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils.

 • L’assistència a classe és obligatòria. Per a aquelles persones que tinguin problemes per compatibilitzar l’horari laboral o familiar amb l’assistència a les classes els oferim (només a grau superior) la possibilitat de cursar els estudis en modalitat semipresencial (assistint a la meitat de les hores de classe de cada assignatura). No oferim la modalitat a distància.

Instal·lacions CF:

 • Disposem de 10 aules d’informàtica i una aula taller per a pràctiques de hardware i xarxes.

 • Totes les aules estan equipades amb ordinadors de sobretaula, xarxa i pissarra digital. Cada alumne disposa d’un ordinador del centre tot i que poden fer servir els seus portàtils si ho desitgen.

 • Hi ha cobertura wi-fi a tots els espais del centre.
 • Disposem de servidors propis per allotjar la nostra pàgina web, plataforma Moodle, servidors de bases de dades, etc.
(galeria d’imatges)