Història

Un centre pioner. Una mica d’història

L’Institut Sabadell va néixer en un moment d’increment de la població escolar a Catalunya, i en el context de desenvolupament de la LOGSE, que establiria un únic camí en l’ensenyament secundari obligatori, l’ESO, fins als 16 anys. El centre nostre va iniciar el seu camí el curs 1987-88 com una delegació de l’IES del Vallès, que portava tres anys experimentant el que en deien el “tronc comú”, que superava la divisió de l’alumnat en centres de BUP o FP de primer grau. Va començar en unes aules de l’escola Via Alexandra i va adoptar el nom d’Andreu Castells. El curs 1990-91 es va traslladar a l’edifici que ocupa actualment i que en aquells moments era de l’Escola Rius i Borrell. Vam compartir espais un parell de cursos fins que es van fusionar les escoles Andreu Castells i Rius i Borrell i es van ubicar en l’actual edifici de l’Escola Andreu Castells, a la Via Alexandra.

En aquells primers anys, el nostre Institut formava part del conjunt de centres que experimentaven la “Reforma educativa”. Per tant, vam acollir alumnes a partir dels 12 anys des del curs 90-91, anticipant el model de l’ESO i el Batxillerat, que no es va acabar de desplegar fins el 1995.

De bon començament, el nostre institut va voler ser un centre integrador, que centrés el focus en l’alumne i en el seu progrés, que parés atenció a les necessitats educatives especials de l’alumnat i que practiqués una avaluació global per part de tot l’equip docent en lloc de la tradicional avaluació per matèries deslligades.

Com a centre experimental, vam acollir aviat alumnes amb greus dificultats i més endavant, en col·laboració amb el CREDAV, entre 8-10 alumnes amb deficiències auditives que feien l’aprenentatge en llenguatge de signes. Aquests trets: l’avaluació globalitzada i la voluntat integradora d’alumnat ben divers han estat sempre i encara són avui principis bàsics del nostre projecte educatiu.
Hi ha hagut uns quants intents de buscar un nom per l’institut però no han reeixit. Algunes denominacions proposades han estat Manuel de Pedrolo, Gil de Biedma, Teresa Claramunt, Hypàtia, etc. però encara mantenim la denominació que ens va donar el Departament d’Ensenyament.

A l’Institut Sabadell es van poder cursar els Cicles Formatius d’Administració i de Turisme de 1992 a 1997. Després d’uns anys sense Formació Professional, l’any 2005 es van iniciar els Cicles Formatius d’Informàtica, que encara s’imparteixen avui. El nostre institut és l’únic centre públic de la ciutat de Sabadell on s’imparteixen titulacions d’aquesta família professional.

L’edifici de l’institut va experimentar entre 2006 i 2007 una remodelació radical que l’ha convertit en un espai modern, còmode, ampli, lluminós i adaptat a les noves tecnologies.