INFORMACIONS GENERALS

-IMPORTANT: Previsió d’activitats a l’institut al juny. Informacions sobre entrega de notes, proves extraordinàries, tutories, preparació PAU, tauletes en prèsctec, recollida de materialsde les aules i les guixetes, etc. Gestió de les activitats presencials.


INFORMACIONS DEL CURS 2020-21 


PREINSCRIPCIÓ-MATRICULACIÓ ESO

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat  plaça de 1r d’ESO  en primera petició ordenada definitiva a 11/06/2020
Matriculació presencial de 1r ESO: del 13 a 17 de juliol, de 9 a 13 h. És obligatori demanar cita prèvia aquí.
-Confirmació de plaça per a l’alumnat que ja estudia al nostre institut que cursarà 2n, 3r i 4t d’ESO el curs vinent. Empleneu el formulari AQUÍ.

PREINSCRIPCIÓ-MATRICULACIÓ BATXILLERAT

Publicació de la llista baremada definitiva dels sol·licitants de plaça de Batxillerat a 26/06/2020.
-Matriculació presencial de 1r batxillerat (alumnes de 4t d’ESO del centre): de l’1 al 3 de juliol. És obligatori demanar cita prèvia aquí.
-Confirmació de plaça de l’alumnat que ha estudiat 1r de Bat al nostre centre i  que farà 2n de Bat el curs vinent. Empleneu el formulari aquí.
-Matriculació presencial de batxillerat (alumnes externs): del 8 al 14 de juliol, de 9 a 13h. És obligatori demanar cita prèvia aquí.

PREINSCRIPCIÓ-MATRICULACIÓ CF / Recollida de documentació de final de CF

-Recollida de documentació final de CF i presentació del resguard de pagament del títol. Tràmit presencial del 22 de juny al 12 de juliol, de 9 a 13 h. És obligatori demanar cita prèvia aquí.
-Matriculació de l’1 al 7 de setembre, de 9-13:00h .  És obligatori demanar cita prèvia aquí.


CADA SOL·LICITANT POT CONSULTAR SEMPRE L’ESTAT DE LA SEVA SOL·LICITUD AL WEB ESTUDIAR A CATALUNYA (a “Consulta de resultats” de cada tipus d’ensenyament).