Batxillerat

Tríptic informatiu de les Jornada de Portes Obertes de Batxillerat.

P. Point de presentació del Batxillerat


Informacions sobre el batxillerat a l’Institut Sabadell

El nostre institut ofereix 2 línies de Batxillerat, respectivament, de les modalitats científica-tecnològica, social-humanística, amb quatre itineraris.

A 1r de Batxillerat les assignatures són:

 • Comunes: Català, Castellà, Anglès, Filosofia, Ciències del món contemporani, Educació Física.
 • Itinerari científic: Matemàtiques, Física (o una optativa), Química, Biologia.
 • Itinerari tecnològic: Matemàtiques, Física (o una optativa), Dibuix tècnic / Química, Tecnologia.
 • Itinerari Ciències Socials: Matemàtiques aplicades a les CCSS,  Economia i Org. d’empreses, Història contemporània i una optativa.
 • Itinerari Humanístic: Llatí, Grec, Literatura Catalana, Història contemporània, .
  Assignatures optatives*: Economia, Psicologia i sociologia, Francès, Física.

A 2n de Batxillerat les assignatures són:

 • Comunes: Català, Castellà, Anglès, Història de la Filosofia, Història.
 • Itinerari científic: Matemàtiques, Física, Química, Biologia o Estada a l’empresa.
 • Itinerari tecnològic: Matemàtiques, Física, Dibuix tècnic / Química o Estada a l’empresa.
 • Itinerari Ciències Socials: Matemàtiques aplicades a les CCSS, Economia i Org. d’empreses, Geografia o Estada a l’empresa.
 • Itinerari Humanístic: Llatí, Literatura Castellana, Geografia, Història de l’Art o Estada a l’empresa.

L’alumne pot escollir altres assignatures del seu interès a 1r i 2n de Batxillerat  cursant-les a l’IOC amb l’assessorament de professorat del centre.  Oferim estades en empreses a alumnes a finals de 1r de Batxillerat de totes les modalitats de Batxillerat.

Principals actuacions pedagògiques al Batxillerat

 • A 2n de Batxillerat intensifiquem la preparació exhaustiva de les PAU en totes les assignatures.
 • A 1r i 2n oferim exàmens i activitats de recuperació anteriors a les proves extraordinàries per facilitar a l’alumnat la superació del curs. Facilitem que l’alumnat que no supera el 1r curs i que té fins a 4 assignatures suspeses pugui fer el Batxillerat en 3 anys, combinant durant el segon any assignatures de 1r i de 2n.
  Els alumnes treballen amb un Manual d’estil amb orientacions i normes per a l’elaboració de treballs escrits en totes les assignatures, en una perspectiva universitària.
 • Impulsem la mobilitat de l’alumnat per a l’aprenentatge de les llengües estrangeres. Durant el 2n trimestre de 1r de Batxillerat oferim una estada de l’alumnat a la Gran Bretanya per practicar l’anglès. Durant el 3r trimestre, també s’ofereix una estada a París per als alumnes de l’optativa de Francès Segon idioma. A més, facilitem la preparació de l’alumnat per als exàmens oficials d’anglès (FCE Cambridge English First Certificate) i francès (DELF a l’Alliance Française de Sabadell).
 • Els alumnes de ciències fan activitats d’experimentació als laboratoris de la UAB, en el marc de diverses activitats anuals organitzades per aquesta universitat. Celebrem amb activitats pròpies de batxillerat el Dia de la Ciència.

img-20170127-wa0000

 • Hem concebut el treball de recerca de 2n de Batxillerat com una activitat d’iniciació a la investigació de nivell universitari orientada a la creació de nou coneixement. Facilitem la realització del treball a de recerca a universitats, centres d’investigació i altres entitats.

20170116_125700

 • Participem en les Proves Cangur de Matemàtiques.
 • Els alumnes de 1r de Batxillerat participen en el programa de Fotofilosofia.

Totes les aules de Batxillerat compten amb connexió wifi, projector i pissarra digital. A més, tenim aules específiques amb laboratoris de ciències, laboratori d’idiomes, aules de dibuix, taller de tecnologia, aules d’informàtica, aules d’àudio-visuals, entre d’altres.

Horari de classes

L’horari  a 1r i 2n de Batxillerat és de 8 a 14:30 h.

Acció tutorial

S’intenta dur a terme un seguiment personal de l’alumne. Hi ha una hora de tutoria setmanal. Centrem l’acció tutorial al Batxillerat en les tècniques d’estudi pròpies d’aquesta etapa i, sobretot, l’orientació professional i d’estudis universitaris i de Cicles Formatius. Fem un seguiment personal de l’alumnat en sessions periòdiques de tutoria amb cada estudiant. També dediquem hores de tutoria a conferències i altres activitats culturals.

Relació amb les famílies

Les famílies poden comunicar-se amb el tutor via e-mail o telefònicament, a l’institut. Els tutors poden atendre els pares o mares en entrevistes a realitzar en hores concertades.
Enviem setmanalment a les famílies per email un informe personalitzat d’assistència, puntualitat i incidències.

Les famílies i l’alumnat en general poden consultar les programacions generals de les assignatures i els criteris d’avaluació i recuperació en aquest mateix web (Vg. menú lateral d’aquesta mateixa pàgina).

Altres serveis a l’alumnat

-Disposem d’un espai de treball de grups de l’alumnat durant el matí i a també les tardes, fins a les 20 h,  amb wifi, endolls per a PC i pissarra.
-Classes complementàries d’anglès a les tardes (conversa), a preus reduïts.
-Hi ha la possibilitat de formar grups de suport a l’estudi, a les tardes, si hi ha un mínim d’alumnes que ho demanen.
-Atres activitats escolars esportives:: Handbol, Futbol Sala, Korfball….

Captura_opt