L’institut

‘Institut Sabadell és un centre educatiu que ofereix ensenyaments secundaris obligatoris (ESO) i postobligatoris (Batxillerat i Cicles Formatius d’Informàtica).

Volem proporcionar als nostres estudiants una formació acadèmica de qualitat, lligada a la seva formació integral com a persones. Pensem que ambdues coses van estretament unides: volem ajudar el nostre alumnat a ser capaç d’encarar amb èxit el seu futur professional, com a persones del nostre temps, responsables, amb capacitat crítica i sentit comunitari.

El nostre institut és pioner en l’ús d’ordinadors a l’aula, pissarres digitals i internet.

Selecció_999(291)

Orientem cada estudiant perquè assoleixi els seus objectius en funció dels seus interessos i les seves capacitats.

Atenem l’alumnat tenint en compte el seu context familiar i la situació econòmica de les famílies, adaptant-nos en la mesura del possible a les seves necessitats.

Lliguem les activitats d’ensenyament i aprenentage al seguiment tutorial individualitzat de l’alumnat, prestem atenció especial als alumnes amb dificultats i volem estimular l’esforç i l’excel·lència, l’obertura al món i l’esperit solidari, la recerca i l’emprenedoria.

Facilitem a les famílies el seguiment de les activitats escolars dels seus fills, amb accés directe a les agendes digitals i als aplicatius de gestió de les incidències d’aula, absències o retards.

Volem facilitar les estades del nostre alumnat en altres països per a l’aprenentatge de les llengües estrangeres, així com l’accés a beques i ajuts amb aquesta finalitat.

Disposem d’espais amplis, l’institut es lluminós, amb pistes esportives i jardí, i uns espais adequats per a les activitats educatives.

En col•laboració amb l’AMPA, oferim activitats extraescolars a les tardes a preus molt assequibles: anglès, suport a l’estudi, teatre, handbol, futbol sala, etc.