ESO

Grups tutoria reduïts

El nostre institut ofereix 4 línies d’ESO, però repartim l’alumnat en 5 tutories per treballar amb grups més reduïts d’uns 22-24 alumnes per cada grup-tutoria.

Principals actuacions pedagògiques

-Fomentem en els alumnes l’hàbit de llegir per plaer i amb autonomia, convençuts que la lectura és la base de tots els aprenentatges i el fonament de la cultura. A tota l’ESO hi ha una hora de lectura lliure setmanal a l’aula. Hi ha un sol departament de llengua que treballa coordinadament el català i el castellà.  Tots els departaments fan activitats avaluables d’expressió oral i escrita. Oferim optatives de reforç de l’anglès oral. El Departament d’idiomes també porta a terme activitats de millora de l’expressió escrita en anglès. El francès és optatiu com a segon idioma a tota l’ESO.
-Els alumnes han començat a treballar amb l’aplicació Dictapp per millorar l’ortografia catalana. També ho fan amb l’aplicació Bones notes per a fer exercicis de diferents matèries i reforçar aprenentatges.

 

FOTO ALUMNES 4t
-Fem activitats coordinades a tots els nivells per millorar la resolució de problemes a matemàtiques.  Es fan pràctiques de ciències als laboratoris i de tecnologia als tallers. Hi ha en diversos nivells l’assignatura Projecte de recerca per practicar la metodologia de la investigació científica. Celebrem cada any el Dia de la ciència i de la tecnologia (mireu una col·lecció de fotos de la darrera edició).

 

dsc_0195
Volem formar el nostre alumnat en l’ús de les noves tecnologies: fem servir habitualment tauletes digitals i/o ordinadors personals a l’aula; fomentem la utilització responsable d’internet com a font d’informació i els recursos digitals com a eines d’estudi, recerca i presentació i comunicació de coneixements. Utilitzem la plataforma Moodle com a recurs pedagògic en algunes assignatures.

Selecció_999292

-A 1r d’ESO es treballa per projectes integrant continguts i activitats en les assignatures de Ciències Socials, Tecnologia i Anglès.
-A 3r i 4t d’ESO els alumnes fan emprenedoria i posen en marxa cada curs una empresa que gestionen ells mateixos. També anem introduint projectes de servei comunitari, on els alumnes treballen col·laborant amb entitats externes: les escoles Can Rull i Andreu Castells, el Casal d’avis del Complex Alexandra, etc.
-A EF es forma l’alumnat en hàbits saludables i, a 4t ESO, els alumnes que cursen l’assignatura “Esport i salut” poden obtenir el certificat del Curs d’iniciació de tècnic esportiu.
-Cada trimestre oferim optatives de reforç, ampliació i iniciació.
A 4t d’ESO treballem per itineraris amb assignatures orientades a les diferents modalitats de batxillerat o famílies professionals de CF.
-Duem a terme un programa coherent d’activitats fora del centre intentant sempre que el cost sigui molt baix i que, si és possible, siguin gratuïtes: teatre escolar, excursions, visites a exposicions, etc.
-Cada curs, tots els departaments didàctics del centre programen i despleguen activitats per a millorar els aprenentatges.

Orientació i atenció a la diversitat

-Volem orientar cada estudiant a assolir els seus objectius en funció dels seus interessos, motivació i aptituds.
-Elaborem plans individuals de treball i reforç per a l’alumnat que té necessitats educatives especials.
-A 1r, 2n i 3r d’ESO  fem atencions en petit grup, disposem d’aula d’aprenentatges bàsics de català, castellà i matemàtiques per l’alumnat que necessita suport per assolir les competències bàsiques.
-A 4t d’ESO, l’alumnat amb més dificultats d’aprenentatge treballa en un grup adaptat  amb l’objectiu d’assolir les competències bàsiques i facilitar-li l’obtenció del títol d’ESO.
-Disposem d’una Aula Oberta que porta a termes projectes com l’hort escolar, jardineria, servei comunitari, etc.

bassa

-Tenim una Aula d’acollida per a l’alumnat nouvingut, que facilita la seva immersió en la llengua catalana i la seva integració en la vida escolar del centre.
-Treballem coordinadament amb l’EAP, els Serveis de Salut, els Serveis Socials  i amb els altres professionals que tenen cura del nostre alumnat.

Acció tutorial

-Es realitza un seguiment personal de l’alumne. Hi ha dues hores setmanals de tutoria amb activitats formatives complementàries per a cada nivell.
-Seguim un protocol de prevenció de l’absentisme per mirar d’evitar-lo i, en cas que es produeixi, corregir-lo d’una manera educadora, intentant sempre que es garanteixi el dret dels nois i noies a l’educació.
-Mirem de gestionar la resolució de conflictes mitjançant el Servei de mediació, amb la participació d’alumnat i professorat mediadors.

LLibres de text

-Treballem a l’ESO amb moodle, llibres digitals i llibres paper reciclats.  L’AMPA del centre organitza el reciclatge i distribució dels llibres de text al mateix institut i a preus reduïts (50% de descompte aprox) mitjançant l’empresa Iddink, de manera que els alumnes puguin començar el curs disposant de tots els llibres que necessiten.
-També amb la subvenció de l’AMPA tenim alguns llibres de lectura obligatòria de català, castellà i anglès socialitzats.

Relació amb les famílies

-Les famílies poden comunicar-se amb el tutor via e-mail o telefònicament, a l’institut. Els tutors poden atendre als pares o mares en entrevistes a realitzar en hores concertades.
-Facilitem a les famílies el seguiment on line de l’assistència, les incidències d’aula dels seus fills i actuacions contra la convivència i sancions (amb l’app ENSE). Enviem avisos als pares en cas d’absència a 1ª hora. Enviem setmanalment a les famílies per email un informe personalitzat d’assistència, puntualitat i incidències del seu fills i filles.
-Les famílies i l’alumnat en general poden consultar les programacions generals de les assignatures i els criteris d’avaluació i recuperació en aquest mateix web. (Vg. sempre al menú lateral d’aquesta mateixa pàgina i en aquest link).

Horari de classes i esbarjo

-L’horari de classes és de 8 a 14:30 h.
-L’esbarjo és de 11 a 11:30 h.  Els alumnes de 1r i 2n fan jocs organitzats en les estones d’esbarjo. Hi ha patis separats per 1r-2n d’ESO i 3r-4t d’ESO.
A les estones d’esbarjo els alumnes que ho vulguin poden anar a la biblioteca o altres espais supervisats per professorat (aula de jocs de taula, aula d’informàtica, etc)

Principals activitats fora del centre

La participació en aquestes activitats és voluntària per a l’alumnat.

 • 1r ESO: Esquiada a Masella o altres activitats esportives a la natura i al centre pels que no van a l’esquiada.
 • 2n ESO: Colònies a Prades (Priorat), al juny.
 • 3r ESO: Colònies a Altafulla (al juny). Intercanvi amb un institut francès de Font Romeu, per als alumnes que estudien aquesta llengua.
 • 4t ESO: Viatge de fi d’estudis d’ESO.

Altres serveis a l’alumnat

En col·laboració amb l’AMPA:
-Grups de Suport a l’estudi, a les tardes, si hi ha un mínim d’alumnes que ho demanen.
-Grup d’Anglès-Conversa a les tardes.
-Activitats escolars esportives (Handbol, Futbol Sala, Boleivol, teatre, hip-hop, robòtica, etc…).
-Classes de reforç al juliol pels alumnes amb assignatures pendents per la convocatòria de setembre.

Vinculació amb entitats i projectes externs per a l’ESO

 • Projecte Ítaca. Estades a la Universitat Autònoma de Barcelona per alumnat de 3r d’ESO.
 • Voluntariat al Casal de gent gran del Complex Alexandra al Barri de Can Rull: coral i tallers d’ús d’smartphones.
 • Hort escolar amb avis del barri.
 • Col·laboracions amb les escoles Can Rull (Contes per infantil) i Andreu Castells (Jocs als patis).
 • Conveni amb l’esplai Associació Esquitx.
 • Espai jove del Centre Cívic de Can Rull: compartim projectes formatius.
 • Participació en projectes europeus amb instituts d’altres països en el marc del programa Erasmus +.
 • Projecte “Coneixement d’oficis” per alumnat de 4t d’ESO al Vapor Llonch (Ajuntament de Sabadell).
 • Projecte XESI sobre voluntariat jovenil, amb l’Ajuntament de Sabadell.
 • Narració de contes al cicle d’educació infantil de l’escola Can Rull.

i

Alumnat participant al projecte XESI, 2016