Sortida a la planta de triatge de Gavà-Viladecans.

El dimecres 22 de novembre de 2017, tots els alumnes ddel CFGS de Química Ambiental vam visitar l’ecoparc de Gavà. L’excursió es va realitzar per la tarda, i es va anar en autocar; la sortida tenia relació amb el contingut del temari del crèdit 3: Control de Residus.  Concretament, aquesta planta és gestionada per l’empresa SEMESA (pertanyent al grup TERSA). Aquesta instal·lació separa i embala cada any 27.000 tones de plàstics, brics i llaunes de ferro i alumini, dels municipis metropolitans que tenen implantat el model de recogida segregada de cinc fraccions.

Inicialment, què és una planta de triatge?

La funció d’una planta de triatge és seleccionar el contingut del material entrant que arriba allà, amb l’opció de separar les fraccions recuperables i preparar-les per la comercialització. Els materials no separats es preparen per a ser processats amb un tractament finalista. L’objectiu d’aquest procés és lliurar un material homogeni als recicladors perquè, a partir d’ell, elaborin nous productes. 

A l’arribada al centre, la visita guiada es va iniciar amb una introducció a l’aula ambiental per contextualitzar la planta dins el sistema metropolità de gestió de residus. També, es va poder tindre l’oportunitat de fer preguntes sobre els possibles dubtes que es generaven durant la xerrada.

Seguidament, ens vam dividir en grups per classes (cadascún amb el seu guia i professor), i vam realitzar un recorregut per la planta amb l’objectiu de veure de primera mà els processos que s’hi duen a terme. Durant la visita ens van anar explicant els diferents recorreguts dels residus.

Aquesta instal·lació té la funció de separar els diferents residus procedents del contenidor groc (envasos) segons tipus de material. Així, s’acaben recuperant metalls (ferro i alumini), brics i plàstics de diferents tipus (PEAD, PEBD, PET…), principalment. Un cop separats, els materials reciclables es premsen en bales i es transporten a les empreses gestores corresponents.

A les plantes de selecció hi ha una combinació de processos de selecció mecànics o automatitzats i processos manuals. Per aquest motiu, és fonamental l’adopció de criteris rigorosos en tot el referent a la salut i la seguretat laboral.

Dins de les instal·lacions de selecció podem diferenciar, a grans trets, cinc àrees de treball: la zona de recepció de residus, la línia de selecció, la zona de premsat i embalatge, la zona d’emmagatzematge de materials i les oficines. Els camions arriben a la zona de recepció i allà són pesats. Des d’aquesta zona s’alimenta la línia, des d’on es porta a terme la selecció efectiva. Els residus recuperats es premsen i s’emmagatzemen fins que siguin traslladats a les plantes de reciclatge.

Estructura planta triatje cast

· Zona de recepció d’envasos: àrea on es descarreguen els envasos procedents de la recogida selectiva, una vegada pesats.

· Zona de triatge: A l’inici d’aquesta zona hi ha un obridor de bosses. A continuació, comença la selecció d’envasos segons la seva composició. El triatge pot ser manual, magnètic, volumètric, per densitats, balístic, òptic, etc. Aquest procés tendeix a automatitzar-se cada vegada més.

· Zona de premsar i embalar: àreea de prensat i embalatge per a facilitar el transport a les plantes de reciclatge.

· Zona de magatzem: àreea d’emmagatzematge dels materials seleccionats i pendents de ser transportats a instal·lacions de tractament.

La mesura i la capacitat de cada planta dependran del municipi o agrupació de municipis, de manera que tots els aspectes referents a la mida i capacitat de la instal·lació es dimensionen en funció de la quantitat i el tipus de residus que es van a tractar.

El rendiment aproximat d’una instal·lació d’aquest tipus és del 90% dels materials entrants, descomptant els impropis que ja no haurien d’arribar a la instal·lació.

Es tracta d’una planta més complexa que una planta de selecció d’envasos, atès que rep molta fracció orgànica que no ha estat recollida selectivament i que dificulta la selecció i la qualitat dels materials obtinguts.

El principal avantatge és que rep la totalitat dels envasos generats en els municipis usuaris i per tant els nivells absoluts de recuperació ó són elevats.

Aquesta sortida m’ha servit, per prendre consciència de la problemàtica ambiental , i intentar potenciar més les bones pràctiques; com per exemple, reduir la quantitat de residus, reciclar, reutilitzar, etc.