CCFF – Primeris Auxilis

L’alumnat de tots els Cicles Formatius de l’institut, estan seguint el curs de Primers Auxilis que imparteix durant cinc setmanes la Creu Roja en el marc del mòdul professional de Formació i Orientació Laboral. Aquesta novetat d’enguany vol millorar la qualitat formativa en l’àmbit de prevenció de riscos laborals i a més permetrà a tot l’alumnat obtenir el certificat bàsic de Primers Auxilis.

CCFF – Primeris Auxilis

Aneu a la barra d'eines