Acció tutorial

Notes qualitatives

A part de les notes de cada trimestre i les de final de curs, l’alumne rep unes notes a principi de 1r de BTX per tal de detectar quines són les matèries que presenten més dificultats, per dissenyar alguna estratègia per millorar el rendiment abans de la 1a avaluació

Hora setmanal de tutoria

Una hora setmanal de dinàmica del grup amb el tutor o tutora per tal de desenvolupar el programa previst en el Pla d’Acció Tutorial del centre que engloba:

  • formació personal
  • formació en estratègies d’aprenentatge
  • desenvolupament social i d’orientació laboral

Programa d’orientació

A partir de l’anàlisi i el coneixement del món laboral i el món universitari, s’introdueix, des de 1r, la recerca d’interessos professionals i d’estudi.

Seguiment personal

Un dels eixos del centre és l’atenció individualitzada i el seguiment personal de l’alumne/a, basats amb:

  • un tutor individual per a un grup reduït d’alumnes
  • el treball en equips docents
  • control estricte d’assistència

Sortides i activitats

  • Portes obertes a la Universitat de Girona i a la Universitat Autònoma de Barcelona
  • Xerrada d’orientació de la UVic, UPF i UB
  • Visita al Saló de l’Ensenyament