2n ESO

      Equip docent de 2n d’ESO curs 2016/2017lllllllll Enviar suggeriments ED 2r ESO
Assignatures 2n eso A   2n eso B   2n eso C   2n eso D
TUTORIA / COTUTORIA Mia Figueras
Mònica Pozo
Sílvia Castey
Jaume Bayó
Mariona Dalmau
Carme Masdevall
Bosco Plana
Mª Clara
Oliveras
COORDINADOR/A 2n ESO Consol Duran i Josep Planas
Llengua catalana
Mia Figueras
Llengua castellana
Sílvia Castey
Matemàtiques
Jaume Bayó
 
Montse Roura
Llengua anglesa
Carme  Masdevall
Ciències experimentals
Consol Duran 
 
Rafel Juanola
 
Consol Duran 
 
Rafel Juanola
Ciències socials
Teresa Planas
 Mariona Dalmau
Tecnologia
Elisabet Birosta
 
Bosco Plana
Educació física
Joan Galí
Toni Puig
Música
Mònica Pozo
Educació Visual
Mª Clara Oliveras
Cultura i valors ètics
Elisabet Casacuberta
Francès
Maite Ros
Opt. Biblioteca aula
Sílvia Castey i Mireia Subirats
Opt. Reforç instrumental
Jaume Bayó i Mia Figueras
Equip Docent del Grup Flexible  2n d’ESO
Matemàtiques
Ioia Isern
Llengua catalana
Mireia Subirats
Llengua castellana
 Pili Morella
 Llengua estrangera
 Paco Cobacho