Matèries comunes

 

Treball de recerca

Tots els alumnes de batxillerat han de portar a terme un treball de recerca, que suposa un 10% de la nota de batxillerat. Aquest treball es fa entre el 1r i el 2n curs.

L’INS Josep Brugulat posa a disposició dels alumnes tot el professorat del centre, amb la voluntat d’oferir un millor assessorament en una gran diversitat d’àmbits. Cada alumne tindrà un tutor del treball de recerca, professor del centre, que l’assessorarà i el guiarà al llarg de tot el procés.

Haurà d’escollir un tema que li interessi o que tingui relació amb els seus futurs estudis ja que hi dedicarà moltes hores, sobretot durant l’estiu.

Estada a l’empresa

Els alumnes que ho desitgin i que no tinguin dificultats de seguiment del curs poden fer una estada a l’empresa de 140 hores, durant l’estiu de 1r a 2n.

L’estada a l’empresa és una matèria optativa que té com a objectiu fer conèixer a l’alumnat la realitat del món laboral. Els permet posar en pràctica un seguit de procediments, habilitats i actituds generals que són interessants per a la bona adaptació al món laboral futur. Així mateix, serveix per a la funció orientadora del batxillerat, amb independència de la modalitat cursada, ja que permet que l’alumnat canalitzi les seves preferències i capacitats en un context diferent de l’acadèmic i amb un guiatge adequat.

L’INS Josep Brugulat busca aquelles empreses que encaixin més amb el perfil del noi o de la noia, gestiona els convenis amb les empreses i en fa el seguiment.