Projecte presents


Els alumnes que aquest curs participen en el projecte PRESENTS están treballant per grups per estudiar les diferents etapes de la vida.
En l’última sessió, havien de dibuixar que eren per ells els avis, i aquestes imatges tan tendres són algunes de les que van fer.