L’institut

Sigueu benvinguts al nostre centre

L’objectiu global del col·lectiu docent del Centre és l’educació integral de tots els nostres alumnes, la qual cosa inclou l’educació personal, social i intel·lectual. El professorat té la voluntat ferma d’ajudar els nostres alumnes en el procés de maduració personal en una etapa plena de dificultats, com és l’adolescència. Per això, el Centre es proposa:

  • Valorar la persona per sobre de qualsevol altra condició: sexe, creença, raça, capacitat, origen, cultura o llengua; i tenir cura especial de tots aquells aspectes que promoguin la igualtat entre els sexes i el respecte entre les persones.
  • Promoure una gestió participativa i democràtica en tots els estaments del centre per mitjà dels organismes representatius de què disposa.
  • Afavorir les relacions del centre amb les institucions de l’entorn: Delegació Territorial, els consells escolars del districte, els centres de secundària per mitjà de la Junta de Directors i els centres de primària per mitjà de les reunions de coordinació.