Batxillerat professionalitzador

Nou Batxillerat a l’institut enfocat en la modaltiat social  que permet flexibilitzar el currículum, tenint un caire més competencial i experimental, per tant més orientat a l’accés a Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).

És un Batxillerat que no prepara per les PAU però permet l’accés als Cicles formatius de Grau Superior amb una preparació molt més competencial i aplicat  que el Batxillerat ordinari.