Projectes transversals

Projectes transversals: Aquests projectes impliquen a tot l’Institut Escola. En aquests projectes conflueixen aspectes concrets de les recerques d’aula com en el projecte artístic de nadal, però en d’altres casos defineixen línies de treball i de millora que impliquen directament al professorat . Es concreten en els següents: