Projectes d’aula

Projectes de recerca d’aula: Al voltant del tema de curs i en funció dels interessos de l’alumnat . Es desenvolupen les competències bàsiques i de forma globalitzada les  llengües, el medi natural i social i l’educació visual i plàstica. L’objectiu final es incorporar totes les àrees del currículum al projecte. Es dediquen  4h 30′ setmanals a aquesta recerca.

 • Projecte “De la roda al robot”
 • Curs 2019-2020
 • Comunitat de Grans

 • Projecte “El Joc”
 • Curs 2018-2019
 • Comunitat de Grans

 • Projecte “La Música i la Dansa”
 • Curs 2017-2018
 • Cicle Mitjà

 

 • Projecte “L’Univers”
 • Curs: 2016-2017
 • Cicle Mitjà

 

 • Projecte “L’esport i els Joc Olímpics”
 • Curs: 2015-2016
 • Educació Infantil

 

 • Projecte “Cuines”
 • Curs: 2014-2015
 • Cicle Mitjà

 

 • Projecte “El bestiari”
 • Curs: 2013-14
 • Cicle Superior

 

 • Projecte  “El bestiari”
 • Curs: 2013-2014
 • Educació Infantil