Projecte Educatiu

Documents de centre:

Projecte Educatiu del Centre (PEC) En procés d’elaboració
Projecte Lingüístic (PL) En procés d’elaboració
Normativa d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) En procés d’elaboració
Projecte de Direcció 2019-2022 En procés de revisió