Quotes

De materials i sortides programades durant el curs (no inclou sortida final de curs, ni colònies):

INFANTIL I PRIMÀRIA: 150 €/curs, repartits en tres pagaments:

Octubre: 50€
Novembre: 50€
Gener: 50€

SECUNDÀRIA: 165 €/curs, repartits en tres pagaments:

Novembre: 55€
Desembre: 55€
Gener: 55€

De menús i monitoratge  (Espai de migdia)

Regular: 6’33€/dia
Esporàdics: 6’96€/dia

El pagament de la despesa de l’Espai de migdia es cobra mensualment.