Acollida matinal

Acollida matinal de 8.00 a 9.00 del matí a l’Arts 1 (Monitora Ana Miguez) a l’Arts 2 (Monitora Carolina Coll)

Acollida dels alumnes que tenen germans a l’Arts 1 que han de recollir a l’Arts 2: 16.00 a 16.30 (gratuït) (Monitora Micaela Múñoz)