Què fem?

Treball per projectes

El treball per projectes és la línia metodològica del nostre centre. Partim de situacions d’aprenentatge significatives per als alumnes en racons, ambients i projectes interdisciplinaris.

L’art com a forma d’entendre el món

El projecte artístic ens ajuda a entendre el món que ens envolta. L’obra d’art és un objecte material, històric, patrimonial i contenidor d’emocions. Utilitzem l’art per ensenyar als infants i joves a pensar i comunicar-se a través de les estratègies de pensament visual (visual thinking strategies).

Tutories grupals

Acollim i acompanyem els infants i joves amb tutories grupals i individualitzades i amb projectes com ara «Parlem-ne» i «Escolta’m».

Famílies actives

Les famílies participen activament en el procés educatiu i en la vida del centre.

Treball col·laboratiu

L’alumnat treballa col·laborativament amb autonomia, tecnologia i sent conscient del seu propi aprenentatge.