Curs de Scratch

Aquest curs és una iniciativa
ScratchBlogLogo

L’objectiu del curs és proporcionar al professorat de l’escola els materials i els recursos necessaris per implementar a l’aula aquest entorn de programació seguint els mòduls desenvolupats. Les sessions es portaran a terme a les classes d’informàtica amb alumnes de Cicle Superior, tot i que els nens i nenes hi podran accedir des de casa.

DESCRIPCIÓ

Curs basat en materials modulars dirigits a l’alumnat de Cicle Superior de Primària.  Cada mòdul correspon a un repte a solucionar amb una previsió de 12 hores de desenvolupament a l’aula.

El mòduls tenen una estructura seqüencial, de forma que la seva complexitat es va incrementant. Els centres, en funció de la seva experiència prèvia, poden decidir a partir de quin mòdul comencen a treballar i fins a quin mòdul pretenen arribar.

OBJECTIUS

Introduir la programació als nivells de Primària (Cicle Superior).
Fomentar el pensament computacional i l’assoliment de les competències digitals.

ESTRUCTURA

Guia del docent

Mòduls 1 i 2
Podeu accedir als materials dels dos mòduls al menú lateral d’aquesta pàgina. Cada mòdul consta de 12 sessions.