100tífiques

AVUi, 11 DE  FEBRER,  ÉS  EL  DiA  INTERNACiONAL  DE  LA  DONA  i  LA  NENA  A  LA   CiÈNCiA.

HEM  ViST  UN  VÍDEO  MOLT  iNTERESSANT… CLiQUEU  EL  SEGÜENT  ENLLAÇ  i  VEUREU

https://www.donesiciencia.cat/pioneres/

DESPRÉS, ENTRE  TOT  L’ALUMNAT  D’iNFANTiL,  HEM  CONFECCiONAT  UNA  FiTXA  PER  RECORDAR…

ENTRE  TOTS  HEM  ESCOLLiT  ALGUNES  DONES  CiENTíFiQUES…

QUi  SAP  Si  D’AQUí  UNS  ANYS  ALGUNA  XiQUETA   D’iNFANTiL  TAMBÉ  SERÀ  UNA  100TíFICA!!!! (això és el siginificat de l’interrogant)