P3 AMBIENTS

AQUEST ANY ELS AMBiENTS HAN ESTAT DiFERENTS PERÒ AiXÒ NO ENS HA ATURAT A L’HORA DE GAUDiR i DiSFRUTAR DEL MATERiAL i DELS COMPANYS:  A L’AULA i AMB ELS COMPANYS DE GRUP HEM COMPARTiT MERAVELLOSES EXPERiÈNCiES QUE AQUÍ PODEU VEURE: