Projectes d’escola

ANGLÈS

L’aprenentatge de la llengua anglesa té una gran importància, de manera que s´han desenvolupat 4 actuacions o projectes més.

El més antic és el d’avançar l’aprenentatge de la llengua estrangera a l’etapa d’infantil. En concret a 4 i 5 anys.
Seguidament hi ha una programació CLIL a partir de cicle mitjà.
I les últimes actuacions que ja tenen …. cursos és la participació a Projectes Erasmus i de Etwinning a nivell de cicle superior.