P4 Ambients

AQUEST ANY ELS AMBiENTS HAN ESTAT DIFERENTS PERÒ AiXÒ NO ENS HA ATURAT A L’HORA DE GAUDiR i DiSFRUTAR DEL MATERiAL i DELS COMPANYS! A L’AULA i AMB ELS COMPANYS DEL GRUP HEM COMPARTiT MERAVELOSES EXPERiÈNCiES QUE AQUÍ PODEU VEURE: