Grup Experimental Plurilingüe

L’escola forma part d’un grup de centres que té com a objectiu augmentar el temps d’exposició dels alumnes en llengua anglesa i el treball de les llengües d’una manera integrada.
Com ho fem a l’escola?

L‘àrea prioritària (AICLE) és la música i, actualment, aquesta experiència es posa en pràctica en tots els nivells.

En la resta de grups, el Projecte de plurilingüisme contempla també, fer ús de la llengua anglesa en altres àrees (medi social i natural, matemàtiques, educació física) amb un ús transversal de la llengua als nostres projectes, les espirals. També té presència en altres activitats com el teatre i altres festes d’escola.

En els següents vídeos podeu veure exemples dels projectes AICLE de música en anglès i de teatre (a quart).