Equip humà

A més dels mestres tutors, tenim mestres especialistes de música, en educació física, anglès, educació especial, informàtica i cinc mestres de suport. Els alumnes de 3 anys tenen el suport d’un TEI (Tècnic d’Educació Infantil). Hi ha un suport setmanal de l’equip d’assessorament psicopedagògic de la zona (EAP) i d’un assessor de llengua, interculturalitat i cohesió social (LIC).

MESTRES i TUTORS

P3A

Rosa Alpiste

P3B

Laia Sabaté

TEI

Gemma Meléndez

P4A

Ariadna Solano

P4B

Anna Garcia

P5A

Arantxa Domènech

P5B

Ariadna Rodríguez

Rosa Paniagua

Reforç E. Infantil

Elisabet Passans

Cristina Fernandez

1rA

David Ocaña

1rB

Anglès CI

Ester Ventura

2nA

Teresa Novella

2nB

Mertxe Llinàs

3rA

Eulàlia Tarroja

3rB-

Marta Sánchez

4tA

Silvia Garcia

5èA

Ricard Mateos

5èB

Marta Bonastre

6èA

Josep Sanjuan

6èB

Germina Zamorano

Patricia Vilar

Anglès CM / CS

Yolanda Molinero

Música

Sílvia Gràcia

Religió

Sira Martínez

E. Física

Juan Carlos Claver

E. Física i Reforç CI

Toni Garcia

SIEI

Anna Sabater

Alícia Sánchez

E. Especial CM/CS

Dolors Prada

Cap estudis

Victòria Vidal

Secretaria

Juan Carlos Claver

Direcció

Maite Lafuente

Conserge

Rosa Borràs

Administrativa

Neus Correcher

Cap de Menjador

Cèlia Muré