Projecte Erasmus+

L’escola ha participat durant tres cursos (2018-19 / 2019-20 / 2020-21) en el projecte Erasmus+ liderat per la Universitat de Lleida i en el que també han participat centres d’Itàlia i Luxemburg.

L’objectiu d’aquest projecte Erasmus+ ha estat analitzar la integració, comunicació i implicació de les famílies d’origen estranger a les escoles; i dissenyar, implementar i avaluar estratègies innovadores de millora.

S’ha executat en dues fases: La fase 1, que va consistir en la recerca i meta-anàlisi de dades amb els grups de discussió i la fase 2, d’implementació i avaluació de les estratègies innovadores a aplicar. En aquesta segona fase han col·laborat 7 escoles més de Barcelona. 

Tot aquest coneixement, la recerca, -el marc teòric i la implementació de les estratègies- ha quedat recollit en aquestes dues publicacions i en aquesta càpsula audiovisual. Trobareu tota la informació al web del Programa.