Formació Tàndem

En el projecte Tàndem Escola Rambleta del Clot + British Council, l’anglès i les metodologies educatives del Regne Unit s’insereix com a eix transversal dins el currículum de l’educació infantil i primària.

És un projecte d’innovació, dissenyat pensant en la seva sostenibilitat a llarg termini, millorant la formació i els resultats acadèmics dels alumnes. Com a punts claus per aconseguir-ho es destaca:

  • La formació del professorat.
  • Incidir en la comunitat d’aprenentatge.
  • El treball en un nou disseny curricular i organitzatiu del centre educatiu.

La nostra formació és un moment de reflexió pedagògica, de dinàmiques de treball col·laboratiu, de compartir experiències entre els companys i d’aprenentatge significatiu.
Aprenem dels altres, juguem, interactuem i ens ho passem molt bé!

?teamwork-imagetrain-1 20170131_184257-1