Pla de Convivència

Benvolgudes famílies,

Una de les feines que l’escola ha de fer els propers dos cursos és elaborar el Projecte de Convivència del Centre, tal i com estableix la resolució ENS/585/2017, de 17 de març. En el darrer Consell Escolar del mes de desembre, vam presentar i dissenyar les primeres actuacions a fer.

El Projecte de convivència, com el seu nom indica no és la simple coexistència, sinó que és entès, com la necessària relació entre persones basada en xarxes de sentit compartit.

L’escola és el reflex i exemple més evident d’aquesta societat. Per l’elaboració d’aquest Projecte, hem de sensibilitzar les nostres famílies i fer una petita diagnosi participativa sobre la situació de convivència en el centre i després crear espais de debat. Així que necessitem el vostre ajut.

L’opinió de les famílies és molt rellevant i el Consell Escolar va decidir passar uns formularis a famílies de cada cicle per tenir una mostra. D’aquesta manera, demanem que les famílies de P4, 1r, 3r i 5è respongueu el formulari i agraïm anticipadament la vostra col·laboració.

Participació en els programes Erasmus+ i estudi UAB

“Families and Schools. The involvement of foreign families in schools” és el nom del projecte en el que la nostra escola participarà com a sòcia de la Universitat de Lleida durant dos cursos escolars. L’objectiu del mateix es la implicació de famílies estrangeres a l’escola mitjançant estratègies innovadores.

Es durà a terme en dues fases:

1r any (de gener a juliol de 2019): concepció i disseny amb la Universitat de Lleida i les escoles sòcies de tres ciutats d’Europa (Barcelona, Luxemburg i Milà).  Ho lidera la universitat de cada país.

2n any (de setembre 2019 a juliol 2020): presentació a les escoles sòcies i implementació del pla de treball dissenyat.

PARTICIPACIÓ en un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona:

“Pràctiques educatives basades en l’evidència (PBE): disseny i validació d’estratègies per a la millora dels centres educatius” és el nom de l’estudi en el que la nostra escola participa actualment.

El projecte es planteja amb un doble objectiu:

a) Analitzar els processos d’utilització de les evidències científiques per a la millora dels centres educatius

b) Dissenyar i validar propostes per a facilitar la transferència i adopció de pràctiques educatives basades en evidències científiques en els centres educatius.

També ens conviden a participar en tallers col·laboratius de capacitació per a treballar tècniques de transferència dels resultats de la recerca educativa a la pràctica de les escoles, tot donant resposta als reptes i necessitats de les escoles participants.