Activitats extraescolars

A La Serreta hi ha una consagrada trajectòria d’activitats extraescolars gestionades per l’AFA del centre.

De fet, hi ha activitats que es desenvolupen en el nostre centre i formen part de la seva identitat com són el projecte musical En-cantada i els Timbalers. L’escola s’omple de música amb aquestes dues activitats i amb les sessions d’instruments.

Altres propostes arrelades són el Kids and us, teatre, escacs…

Malauradament, durant el curs 2020/21 no s’han pogut portar a terme aquestes activitats per tal d’evitar la barreja d’alumnat de diferents grups estables.