Servei psicopedagògic municipal

El Servei psicopedagògic Municipal és un programa que, sota el paraigües de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Alella, té l’objectiu d’oferir suport a l’alumnat, a les seves famílies, als equips docents i als diferents agents que configuren la xarxa educativa del municipi.

Des del Servei Psicopedagògic Municipal es realitza una atenció a les famílies per oferir orientacions i formes de gestionar les preocupacions que tinguin envers la criança i el desenvolupament dels seus fills/es. Poden ser consultes relacionades amb l’aprenentatge, amb l’elaboració del dol en cas de pèrdua d’algun familiar, en cas de separació dels progenitors, consultes relacionades amb una orientació educativa, amb temes d’autoconcepte i autoestima, alteracions de la son, angoixa, pors, prevenció de l’assetjament escolar, etc. 

L’orientació psicopedagògica també recau en la participació a programes que es puguin organitzar des dels centres educatius per atendre la diversitat de l’alumnat i les seves famílies a través de xerrades i dinàmiques d’interès, podent realitzar accions individualitzades o en petit grup, en funció de les necessitats que es detectin, vetllant per l’atenció a la diversitat i la identificació de les necessitats educatives especials, aportant pautes i estratègies per gestionar les necessitats dels alumnes. En el cas que es consideri necessari, s’orienta i es deriva a un recurs especialitzat extern per atendre les necessitats més específiques que pot presentar un infant. A la vegada, també es realitza una coordinació amb els serveis i persones que estan atenent a l’infant, per tal de fer un adequat seguiment.

 

Des del programa es realitza coordinació amb la xarxa educativa i altres serveis del municipi per la promoció d’una metodologia de treball en equip interdisciplinari. Des d’aquesta perspectiva es respon d’una forma global i holística a les necessitats de suport dels alumnes i de les seves famílies de forma comunitària posant a l’abast els diferents recursos disponibles al territori.

 

La demanda arriba al servei des de diferents vies, ja sigui des de l’equip directiu i/o el professorat,  per part de les pròpies famílies i/o de l’Ajuntament. L’acció psicopedagògica es realitza a través de l’observació, avaluació i identificació de les necessitats de l’alumnat a partir de la demanda rebuda. Aquesta intervenció es pot complementar de proves de cribatge, exploracions psicològiques i psicopedagògiques, per a realitzar una detecció precoç i de prevenció en el cas d’alumnat amb dificultats d’aprenentatge, així com l’avaluació de possibles dificultats emocionals i/o conductuals.

Si voleu contactar amb el servei, podeu fer-ho a través de l’escola del vostre fill/a o bé directament al correu serveipsicopedagogia@gmail.com