Oferta educativa

La Serreta ofereix la possibilitat d’escolaritzar als infants en un centre públic d’una única línia educativa.

En l’actualitat el centre amb tots els nivells educatius de l’educació infantil i primària: P3, P4, P5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è.

Seguint les instruccions del Departament d’Educació adreçades a la reducció del número d’alumnes de cada grup de convivència estable a un màxim de 20, en el Pla d’organització de centre d’aquest curs es va valorar la possibilitat de crear grups internivells. D’aquesta forma, en aquests moments l’escola compta amb dotze grups classe (dels nou inicials), amb la següent distribució:

PETITS GRANS
P34A / P34B / P34C 23A / 23B / 23C
P51A / P51B / P51C 4t / 5è / 6è

Cada grup de convivència compta amb la seva tutora i la intervenció d’algun altre/a especialista per fer alguna àrea o aprenentatges concrets (música, llengua anglesa, psicomotricitat, educació física…).