Serveis

A La Serreta s’ofereixen uns serveis complementaris a les famílies que es vinculen amb la línia educativa de l’escola i són oferts per empreses externes al centre.

Els serveis són:

  • SAM: servei d’acollida matinal (7:45 a 9).
  • SAT: servei d’acollida de tarda (16:30 a 18 de dilluns a dijous).
  • Servei de menjador.
  • Activitats extraescolars.
  • Servei de psicopedagogia municipal.